Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

 1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
 2. Mina kontaktuppgifter
  Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
 3. eller avbryt

Introduktion

Vi har heldagsintroduktion på vår förskola. Det innebär att barnet och föräldern introduceras gemensamt under 5 dagar. Föräldern har huvudansvaret för sitt barn i början. Sedan lämnar man mer och mer över till pedagogerna på förskolan. Fördelen är att barnen introduceras i grupp och får då en starkare anknytning till varandra och vårdnadshavarna lär känna varandra.

Kort beskrivning av metoden:

Pedagoger

 • Verksamheten pågår som vanligt. 
 • Alla lär känna de nya barnen. 

Barn

 • Lär känna miljön tillsammans med en trygg person (vårdnadshavare). 
 • Får vara med om helheten. 
 • Vårdnadshavarna är trygga då blir även barnet tryggt. 
 • Alla barn blir delaktiga under introduktionsperioden. 
 • All personal finns tillgänglig.

Vårdnadshavare

 • Får delta i all verksamhet. 
 • Får uppleva helheten med sitt barn. 
 • Får insyn i barnets verklighet. 
 • Lär känna all personal.

 

 • Senast uppdaterad 22 maj 2018