Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Övergång till förskoleklass

Blanketter för anmälan till förskoleklass samt följebrev skickas i februari ut från Kommunkontoret till vårdnadshavare. 

Rektorerna erhåller listor med barnens skoltillhörighet. När skolplaceringen är klar meddelas förskolor/dagbarnvårdare och förskoleklass. Skolorna bjuder in alla blivande förskoleklass-elever till ett besök i skolan tillsammans med föräldrar. Utskicket går via kommunen och information från varje skola medföljer.

I den mån det är möjligt försöker vi besöka de aktuella skolorna varje vårtermin. Barnens blivande klasslärande försöker även att besöka oss i vår verksamhet.

  • Senast uppdaterad 1 nov 2017