Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Kvalitetsarbete

En hög kvalitet på den pedagogiska verksamheten säkerställs med ett systematiskt kvalitetsarbete.
Förskolan upprättar varje år en verksamhetsplan som är förskolans lokala styrdokument. Verksamhetsplanen följs upp och utvärderas regelbundet.

Verksamheten utvärderas också genom dokumentation samt personal- och föräldraenkäter.

  • Senast uppdaterad 10 okt 2019