Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Mål och visioner

På Gredelby förskola ska alla barn och vårdnadshavare vara trygga. Vi möter varje individ med respekt. Alla människor har ett lika värde.

Vi lyssnar på och bryr oss om varandra.

Genom en stimulerande och inbjudande miljö utvecklas varje individ efter sin förmåga.

Barnen har erfarenheter och kunskaper som vi tar tillvara på. Vi lär i samspel med varandra.

Barnen får lära sig att hantera konflikter tillsammans med pedagogerna.

Vi följer målen i läroplanen (Lpfö18), skollag, förordningar och lokala mål som gäller förskolan.

Värdegrund

Värdegrunden är den viktigaste delen av vår verksamhet.

Vi möter barnen, varandra och vårdnadshavare med den i åtanke, med respekt, omtanke och omsorg. Den ska synas i vårt arbete med barnen och i vardagen.

  • Senast uppdaterad 26 sep 2019